FORGOT YOUR DETAILS?

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
pouczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku dokonania zakupu rzeczy jako konsument, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie zakupionej rzeczy, albo osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę, Barbarę Lisowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Galeria Sztuki Barbara Lisowska z siedzibą pod adresem Potok 10, 28-225 Szydłów, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia:

  1. złożonego na piśmie i wysłanego pocztą lub doręczonego bezpośrednio do naszej siedziby (adres: ul. Potok 10, 28-225 Szydłów),
  2. lub złożonego drogą elektroniczną i wysłanego na adres e-mail biuro@planetofart.pl.

Mogą Państwo w tym celu skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na stronie sklepu www.planetofart.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym poniesione koszty dostarczenia rzeczy – o ile zostały one przez Państwo poniesione (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmY poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazaliście Państwo dane i numer rachunku bankowego w celu dokonania przelewu, wnosząc o dokonanie zwrotu płatności tą drogą; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz zakupioną na adres: Barbara Lisowska Potok 10, 28-225 Szydłów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów jest szacowana w zależności od wielkości, wartości i wagi zwracanego towaru.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

TOP